Pedestrian Ballet – Variations (2018)

Pedestrian Ballet – Variations tarkastelee ihmisen ja joutsenen välistä yhteyttä länsimaisessa taideperinteessä. Esitys liikkuu muodonmuutosten rajapinnoilla, etsien uusia merkityksiä klassisen baletin ikonisista liikemotiiveista.

Teos on jatkoa Pedestrian Ballet -kävelyesitykselle, jonka ensi-ilta oli XS-festivaalilla marraskuussa 2016. Teoksessa tutkittiin romantiikan ajan baletin ja nykytanssin sidoksia, perehtyen samalla Marie Taglionin henkilöhistoriaan sekä katsojan kehon somatiikkaan.

Työryhmän koollekutsuja: Rea-Liina Brunou
Työryhmä: Miki Brunou, Rea-Liina Brunou, Maija Reeta Raumanni ja Piia Rinne
Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Rea-Liina Brunou
Tukija: Läntinen tanssin aluekeskus
Kuva: Piia Rinne
Esitykset Kutomolla
ke 21.11.2018 klo 19 ensi-ilta osana XS-festivaalin ohjelmaa
ke 28.11. klo 19


Pedestrian Ballet – Variations explores the connection between humans and swans in the Western art tradition. Through various bodily transformations, the performance is extracting new meanings from the iconic motifs of classical ballet.

Pedestrian Ballet – Variations is a sequel to the guided walking performance Pedestrian Ballet which premiered at the XS festival in November 2016.

Initiator of the project: Rea-Liina Brunou
Working group: Miki Brunou, Rea-Liina Brunou, Maija Reeta Raumanni and Piia Rinne
Production: Ehkä-production and Rea-Liina Brunou
Supported by: Regional Dance Centre of Western Finland
Photo: Piia Rinne
Performances at Kutomo
Wed 21.11.2018 at 7 pm premiere as part of the XS festival
Wed 28.11. at 7 pm