Vuoden tanssi // Dance Of The Year // Årets dansTiedote 9.6.2015

Kuusikon kesägalleria:

Vuoden tanssi // Dance Of The Year // Årets dans
16.7.-31.7.2015

Rea-Liina Brunoun videoinstallaatio ajan ja valon virrassa olemisesta.

Avajaiset 16.7. klo 18-20

Rea-Liina Brunou (s.1982) on kolarilaislähtöinen taiteilija, joka työskentelee tanssi-, video- ja performanssitaiteen alueilla. Vuoden tanssi // Dance Of The Year on viimeinen osa Brunoun monivaiheista ajan subjektiivista hahmottamista pohtivaa teossarjaa Eisso = eilen, huomenna. Työskentelystä on syntynyt dokumentoituja tarinoita, tanssityöpajoja sekä esitys ja videoteos Kauhriinmettästäjä, joka sai ensi-iltansa Kaukosessa Hiljaisuus-festivaalilla 2014, ja jota on myöhemmin esitetty Helsingissä nykytaiteenmuseo Kiasmassa, Turussa nykytaidetila Kutomolla, sekä Tukholmassa Supermarket Art Fair -tapahtumassa.

Kuusikon kesägalleria on uusi näyttelytila Kolarin kirkonkylällä, Eetinkuja neljässä. Tämä 90-vuotias hirsirakennus on palvellut ajan saatossa saunana, Lapin sodan jälkeen tilapäiskotina tilalla asuneelle perheelle, kulkureiden vuokrakämppänä, pihamökkinä ja nyt omanlaisenaan galleriana. Tilan pysähtynyt, kotiseutumuseomainen tunnelma luo vastaparin siellä näytettävälle videoteokselle, joka on kuvattu kesäkuusta 2014 kesäkuuhun 2015 helsinkiläisessä kerrostalolähiössä. Kumpikin paikka on Brunoulle henkilökohtainen, toinen on hänen perheensä nykyinen koti, toinen sukujuuriensa sija.

Brunoun pyrkimyksenä on tuoda taidetekoja ja –teoksia yleisön saavutettaviksi ja samastuttaviksi kaappaamalla arkisen ympäristön osaksi töitään, sekä avaamalla intiimin tilan ja kokemuksen yhteiseksi.

Työskentelyä on tukenut Suomen kulttuurirahaston Lapin maakuntarahasto ja Taiteen edistämiskeskus.


Kuusikon kesägalleria
Eetinkuja 4
Kolari

avoinna
ti-pe 12-18
la-su 12-16


Rea-Liina Brunou
+358(0)445530591
http://realiinabrunou.blogspot.fi/ 

Kuusikko sommar galleri:

Årets dans
16.7.-31.7.2015

Rea-Liina Brunous video installation av att vara på tidens och ljusets ström.

Öppning 16.7. kl 18-20

Rea-Liina Brunou (född 1982, Kolari) är en konstnär som arbetar med dans, video och performans. Årets dans är den sista delen av hennes serie verk med titeln Eisso = igår, i morgon, där hon utforskar subjektiva uppfattningar om tid i Västafrika, Lappland och Helsingfors. Arbetet har lett till dokumenterade historier, dansworkshops, samt uppvisningen och videoverket Kauhriinmettästäjä – Deer Hunter (2014), som hade premiär i Kaukonen Tystnaden Festival 2014, och som sedan dess visats i Kiasma, museet för nutidskonst i Helsingfors, samtida konst utrymmet Kutomo i Åbo, och i Supermarket Art Fair i Stockholm.

Kuusikko sommar galleri är en ny utställningsplats i Kolari, Eetinkuja 4. Denna 90 år gamla timmerbyggnad har tjänat över tiden som en bastu, ett tillfälligt hem efter Lapplandskriget, som ett hyres rum för vagabonder, ett lusthus, och nu som sitt egna utmärkande galleriutrymme. Lokala museet-liknande atmosfären av utrymmet ger en kontrast till videoverket, som har filmats från juni 2014 till juni 2015 i en förort till Helsingfors.

Brunous mål är att göra konstverk lättillgänglig genom att fånga nyanser av vardagsmiljö i sitt arbete, samt genom att öppna och dela intimt utrymme och erfarenhet med allmänheten.

Årets dans stöds av Finska Kulturfondens Lapplands regionalfond, och
Centret för konstfrämjande.

Kuusikko sommar galleri
Eetinkuja 4
Kolari, Finland

Öppen
tis-fre 12-18
lör-sön 12-16


Rea-Liina Brunou
+358 (0) 445 530 591
realiina@hotmail.com
http://realiinabrunou.blogspot.fi/


Kuusikko summer gallery:

Dance Of The Year
16.07.-31.7.2015

Rea-Liina Brunou's video installation of being on the stream of time and light.

Opening 16.7. at 18-20

Rea-Liina Brunou (born 1982, Kolari) is an artist who works with dance, video and performance art. Dance Of The Year is the last part of her series of works titled Eisso = yesterday, tomorrow, where she has been exploring subjective perceptions of time in West Africa, Lapland and Helsinki. This series has resulted in documented stories, dance workshops, and a performance and video work called Deer Hunter (2014), which premiered in Kaukonen Silence Festival 2014, and which has since been presented in Kiasma Museum of Contemporary Art in Helsinki, Contemporary Art Space Kutomo in Turku, and in Supermarket Art Fair in Stockholm.

Kuusikko summer gallery is a new exhibition place in Kolari, Eetinkuja 4. This 90-year old log building has served over time as a sauna, a shelter after the Lapland War, a rental room for vagabonds, a gazebo, and now as its own distinctive gallery space. The local museum-like atmosphere of the space provides a contrast for the video work, which has been filmed from June 2014 to June 2015 in a Helsinki suburb.

Brunou's aim is to make artworks approachable by capturing the nuances of everyday environment into her work, and by opening and sharing the intimate space and experience with the public.

Dance Of The Year is supported by the Finnish Cultural Foundation's Lapland Regional Fund, and
Arts Promotion Centre Finland.

Kuusikko summer gallery
Eetinkuja 4
Kolari

Open
Tues-Fri 12-18
Sat-Sun 12-16

Rea-Liina Brunou
+358 (0) 445 530 591
realiina@hotmail.com
http://realiinabrunou.blogspot.fi/